DOELSTELLING

De doelstelling van een plaatsing binnen ons Moeder &kind huis is om zo veel mogelijk moeders te versterken in hun ouderschapsvaardigheden. Hierdoor de mogelijkheid bieden om met een juist en intensief behandeltraject toch de opvoeding zelf vorm te kunnen geven, waarbij het kindje de juiste opvoed- en opgroei mogelijkheden krijgt om een gezonde ontwikkeling door te maken. Een goed beeld krijgen van de opvoedvaardigheden van moeder en het perspectief van moeder en kind helder krijgen.

De moeders wonen in ons Moeder &kind huis en krijgen de kans om te groeien in het moederschap en daarvoor alle basisvaardigheden te ontwikkelen om voor zichzelf en hun kind te zorgen. Ze leren nadenken over hun eigen normen en waarden. Ze leren hun grenzen aan te geven en die van anderen te respecteren. Ze leren om samen met andere moeders en later steeds meer zelfstandig een huishouden te runnen. Het doel is om in een half jaar het perspectief van moeder en kind vast te stellen zodat daar een passende vervolg bij kan worden gezocht. Met dit alternatief wordt primair het behoud van de gezinsrelatie beoogd; secundair wordt ermee voorkomen dat kwetsbare ouder(s) met kinderbeschermingsmaatregelen worden geconfronteerd met alle mogelijke emotionele gevolgen van dien. Uitgaande van de eigen kracht van mensen en een omgeving die hen in staat stelt deze verder te ontwikkelen (de beoogde participatiemaatschappij), zetten wij ons in om die moeders/ouders “op de rails” te krijgen. Daarbij wordt uiteraard van haar/hen verwacht dat zij zich openstellen voor een traject dat leidt tot versterking van hun mogelijkheden; maar eveneens dat zij veelvuldig in het Moeder &kind huis aanwezig zullen zijn, hun baby waar mogelijk verzorgen, zodat het hechtingsproces alle kansen krijgt. Streefdoel blijft immers dat moeders op afzienbare termijn zelfstandig met elkaar verder kunnen.

Het Moeder &kind huis biedt een tijdelijke interventie op hechtingsproblematiek en zijn geen langdurige verblijfslocatie. Het Moeder &kind huis biedt ook mogelijkheden voor moeders waarvan hun kindje al onder toezicht staat. In samenwerking met de Jeugdbescherming krijgt moeder, onder persoonlijke voorwaarden, dan toch een kans om met haar kindje samen de toekomst in te gaan. Dit zijn de plaatsingen in het “gedwongen kader”.

Wanneer de vaardigheden volgens plan in positieve zin ontwikkelen biedt het Moeder &kind huis ook de mogelijkheid om nog een tussenstap te hebben in de uitstroomwoning. Hierin wordt meer aanspraak gedaan op de zelfstandigheid en kwaliteiten van de moeder, maar is er toch nog altijd een hulpverlener heel dicht in de buurt. Dit geeft voor veel moeders een veilig gevoel om binnen deze mogelijkheden verder te ontwikkelen. Weer durven vertrouwen op hun eigen vaardigheden.

BLIJF OP DE HOOGTE

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen van Huisje Boompje Baby