DOELGROEP

In ons moeder-kind-huis bieden wij hulp aan moeders in de leeftijd van 16 jaar of ouder met hun baby of aanstaande moeders die zwanger zijn van hun (eerste) kindje, die als gevolg van beschadigende ervaringen en/of complexe problematiek, psychische of psychosociale problemen onvoldoende veiligheid en/of structuur in de opvoedingsondersteuning kunnen bieden aan hun kind(eren) en onvoldoende netwerkondersteuning hebben om dit te compenseren.

Belangrijk is dat moeder begeleiding/ behandeling nodig heeft bij het moederschap en persoonlijke leerdoelen en er in elk geval zorgen zijn vanuit de jeugdhulpverlening rondom het welbevinden, de opvoeding en/of de veiligheid van het kind (en moeder).

Belangrijk is dat  moeder open staat voor begeleiding / behandeling welke nodig is bij het moederschap en haar persoonlijke leerdoelen. Daarnaast zien we vaak dat er ook zorgen zijn vanuit de jeugdhulpverlening rondom het welbevinden, de opvoeding en/of de veiligheid van het kind (en moeder).
Denk hierbij aan moeders:

 • Met psychische en of psychosociale problematiek

 • Met hechtingsproblematiek

 • Met post partum depressieve klachten

 • (Tiener)moeders zonder (veilig) netwerk

 • Zonder veilig sociaal netwerk

 • Met een licht verstandelijke beperking

 • Die tussen wal en schip vallen, omdat ze niet in hokjes te plaatsen zijn

Contra indicaties
We streven een fijn en veilig leefklimaat na en zijn hierdoor ook kritisch over wat op onze locatie passend is of niet. Wij zijn helaas NIET  de juiste plek voor moeders met de volgende criteria punten en kunnen deze dan ook niet in ons Moeder &Kindhuis opnemen.

 • Een actieve/ onbehandelde alcohol of drugsverslaving

 • Agressieproblematiek

 • Een dermate onveilig netwerk waardoor iedereen in het moeder-kind-huis in gevaar kan komen

 • Een matige/ ernstige of diepe beperking hebben

 • Voorliggende suïcidale gedachten

 • Geen of onvoldoende Nederlands taal vaardig

 • In afgelopen periode veel in aanraking geweest met Justitie

EN DE VADER DAN?

Wanneer er een actief betrokken vader is, zijn we daar alleen maar heel erg blij mee! De vader zullen we dan zeker ook onderdeel laten zijn van het behandeltraject, bijvoorbeeld middels systeemtherapie of gezinsbehandeling, zodat ook vader versterkt wordt in zijn ouderschapsvaardigheden wat in het belang is van de opvoed- en opgroeisituatie van het kindje. Echter is het niet mogelijk om samen als beide ouders in het Moeder &Kindhuis te verblijven met jullie kindje. Hiervoor hebben we onvoldoende ruimte. Samen met beide gezaghebbende ouders zullen we kijken wat er mogelijk en passend is in jullie traject om het ouderschap zo goed en fijn mogelijk vorm te geven.

BLIJF OP DE HOOGTE

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen van Huisje Boompje Baby