BESTUUR

Het hart van het Moeder &Kindhuis bestaat uiteraard uit de mensen die dag in dag uit betrokken zijn bij het wel en wee van de moeders en hun baby’s. Daarnaast kent het Moeder &Kindhuis betrokken bestuursleden, die ieder vanuit een eigen discipline de voorwaarden met elkaar trachten te creëren om het Moeder &Kindhuis optimaal te laten functioneren.

Het bestuur vergadert 1 maal per maand. De zorgcoördinator en regiebehandelaar zijn hier ook bij aanwezig om de lijnen kort en transparant te houden. Ieder lid is verantwoordelijk voor zijn/haar eigen portefeuille.

Op individuele basis komen de bestuursleden gemiddeld twee keer per maand naar het Moeder &Kindhuis om: potentiële sponsors rond te leiden, een (voortgangs-)gesprek te voeren met de coördinator zorg en/of andere medewerkers. De gemiddelde tijdsinvestering van het Bestuur varieert van 15 tot 40 uur per week met een gemiddelde van 24 uur.

Marissa

Rovers

Rovers

Oprichter en eigenaar van Huisje Boompje Baby, maar ook van zorgonderneming Expertise Bureau OKJ.

“Ik zie mijzelf als een bevlogen hulpverlener soms met een cape om, in de hoop om de meest kwetsbare doelgroep toch de juiste zorg te kunnen bieden. We hebben al veel mooie trajecten kunnen volbrengen, waarin ouders weer in hun kracht staan in het ouderschap en de opvoeding niet meer als een zeer lastige taak wordt ervaren. Ik ben er oprecht van overtuigd dat alle ouders een kwaliteit hebben en met hun beste intenties handelen, echter is het erg moeilijk om het juiste te doen, wanneer je eigen rugzak vol zit met ervaringen over hoe het vooral niet moet. Wat ga je dan doen? Daar helpen wij graag mee!”

 • Inhoud/kwaliteit (primaire zorg)
 • Personeelsbeleid/vrijwilligersbeleid
 • PR
 • Sponsoring
 • Kwaliteitsmeting hulpverlening
 • Zorgteam

Bas

Kuijpers

Kuijpers

Mede-eigenaar/ Bestuurslid Huisje Boompje Baby, Mede-eigenaar/ Bestuurslid Expertise Bureau OKJ.

“Als bestuurder van onze mooie zorgorganisatie geloof ik in het potentieel van mensen en de kracht van preventieve zorg. We werken met toewijding aan het verbeteren van gezinnen door middel van systemisch werken en preventieve benaderingen. Mijn missie is om de jeugdzorg te transformeren door te investeren in kwaliteit en samenwerking.

Met de focus op stabiliteit en groei streven we naar continuïteit in onze zorgverlening, terwijl we innoveren en samenwerken met diverse partners. Onze inzet voor kwaliteit en welzijn komt voort uit het geloof dat goede daden positieve veranderingen teweegbrengen, zelfs in uitdagende omstandigheden.

 • Financiering (begroting/jaarrekening)
 • Personeelsbeleid/vrijwilligersbeleid
 • Externe contacten met overheden en media
 • Sponsoring
 • Huisvestingsaangelegenheden
 • Uitkeringen
 • Contacten en evaluaties (potentiële) samenwerkingspartners

BLIJF OP DE HOOGTE

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen van Huisje Boompje Baby