ZWANGER EN BABY

Als de roze wolk niet zo roze is

KIND – JEUGD
& HET GEZIN

0 tot 18 jaar

CURSUS EN GROEPEN

Opvoeden doe je samen

ZWANGER EN
BABY

Als de roze wolk niet zo roze is

KIND – JEUGD
& HET GEZIN

0 tot 18 jaar

CURSUS EN GROEPEN

Opvoeden doe je samen

ZWANGER EN
BABY

Als de roze wolk niet zo roze is

KIND – JEUGD
& HET GEZIN

0 tot 18 jaar

CURSUS EN GROEPEN

Opvoeden doe je samen

Huisje Boompje Baby

In het Moeder &Kind huis van Huisje Boompje Baby bieden wij hulp aan (aanstaande) moeders die onvoldoende veiligheid en/of structuur kunnen bieden aan zichzelf en hun kindje en onvoldoende netwerkondersteuning hebben om dit te compenseren. Vaak is er sprake van een licht verstandelijke beperking en/of psychiatrische problematiek en worden er zorgen geuit over het welzijn van jou en/of je kindje door de omgeving of een instantie voor jeugdbescherming.

In het Moeder &kind huis woon je samen met andere (aanstaande) moeders. Ze zijn net moeder geworden of nog in verwachting. Je krijgt je eigen kamer, de rest deel je met de andere moeders. Bij het Moeder &kind huis leer je voor jezelf en je kindje te zorgen. In je individueel behandelplan staat hoe je hieraan gaat werken. Er zijn verschillende therapieën en trainingen mogelijk. Gaat het goed? Dan krijg je geleidelijk aan meer verantwoordelijkheden en ga je steeds meer zelfstandig doen.
Binnen het Moeder &Kindhuis van Huisje Boompje Baby leer je ook in behandelingen meer over jezelf, je eigen opvoeding, mogelijke negatieve ervaringen/ trauma’s en de effecten daarvan op het moederschap. Ook deze worden in behandeling meegenomen.
Is de vader het je kindje nog in beeld en betrokken? Super fijn! We zullen papa ook meenemen in het systemisch behandelproces. Dit zal overdag plaatsvinden, omdat de vaders niet mogen blijven slapen. Er is 24/7 een hulpverlener in huis.

Na je verblijf in het Moeder &kind huis kun je doorstromen naar meer zelfstandigheid.

Natuurlijk wil je het liefst zelfstandig wonen in een eigen huis. Als je hieraan toe bent, ondersteunen we bij het zoeken naar een eigen woning in je eigen gemeente. Mocht dit binnen de hulpverleningsregio van Expertise Bureau OKJ/ Huisje Boompje Baby liggen, dan kun je zo nodig nog enkele uren gezinsbehandeling in de week krijgen. Je werkt verder aan de toekomst van jezelf en je kind.

Een verblijft binnen het Moeder &Kindhuis van Huisje Boompje Baby is een intensief behandeltraject. We gaan samen met jou aan de slag om ervoor te zorgen dat je het ouderschap zo goed mogelijk aan kan, ‘goed genoeg’ ouderschap kan vormgeven en oude knelpunten in zicht hebt of hebt opgelost. We verwachten dat je, ondanks moeilijke momenten, bereid bent om hieraan te werken.
Mocht je daarvoor open staan, dan kun je bergen verzetten! Wij hebben daar vertrouwen in!

Er is langzaam een andere denkwijze bij gemeentes aan het ontstaan waarbij meer kennis komt op de noodzaak en effectiviteit van preventieve en meer (ambulante) hulpverlening aan kwetsbare zwangere. Hiervan zijn de projecten Kansrijke Start en de eerste 1000 dagen een voorbeeld.

Er blijft echt een zwaardere doelgroep over waarvoor enkel ambulante hulpverlening onvoldoende effectiviteit blijkt te hebben om een uithuisplaatsing te kunnen voorkomen. Voor deze doelgroep is het Moeder &Kindhuis een uitkomst.

In het Moeder &Kindhuis is er 24/7 toezicht en ondersteuning. De combinatie van begeleiding, behandeling, zowel individueel voor de moeder als in een groep maakt het verschil. Dit bieden reguliere moeder/kind-huizen niet.

Gevolgen voor het kind, wanneer een mogelijkheid in het Moeder &Kindhuis niet wordt ingezet, maar een kind uit huis wordt geplaatst.
Uit de praktijk blijkt dat het vaak niet bij één pleeggezinplaatsing blijft, hierdoor komt het voor dat een kind in korte tijd met meerdere opeenvolgende pleegouders wordt geconfronteerd.